Fidic

Kreditne točke

Kreditne točke IZS

Na osnovi odločbe IZS – Inženirske zbornice Slovenije prejmejo udeleženci Akademije gradbenih investicij (AGI) Praktične šole FIDIC v skladu s Splošnim aktom IZS o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev 5 kreditnih točk iz izbirnih vsebin.

Po končanem izobraževanju bo GZS na IZS posredovala seznam udeležencev AGI Praktične šole FIDIC, ki so uspešno končali izobraževanje. IZS pa bo vsakemu udeležencu izdala ustrezno odločbo o prejemu kreditnih točk.