Fidic

Povabilo na praktično šolo FIDIC

Voditelji držav članic so na Evropskem svetu dne 21. 7. 2020 sprejeli dogovor glede večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 in Instrumenta za okrevanje.
Slovenija bo do leta 2029 upravičena do 10,2 milijarde evrov, od tega gre za 6,6 milijarde evrov nepovratnih sredstev in 3,6 milijarde evrov posojil. Dogovor prinaša obsežna dodatna sredstva za Slovenijo, ki bodo olajšala okrevanje po krizi COVID-19 in spodbudila investicije v zeleni in digitalni prehod.

Vsi projekti, ki so financirani ali sofinancirani s strani evropskih skladov, se izvajajo s pomočjo pogodb FIDIC. Praviloma so pogodbe pripravljene po RDEČI knjigi (projektno dokumentacijo zagotovi naročnik), po RUMENI knjigi (projektno dokumentacijo zagotavlja izvajalec, ki dela tudi izvaja), po SREBRNI knjigi (projekti na ključ) ali pa po BELI knjigi (naročnik imenuje Inženirja po FIDIC). Združenje za svetovalni inženiring (ZSI) pri GZS je že 28 let član svetovnega združenja FIDIC in evropskega združenja EFCA. Preko tega članstva ima zagotovljeno ekskluzivnost pri prevajanju FIDIC gradiv in pri izobraževanju.
Žal izobraževanje v Sloveniji ni regulirano in je prepuščeno trgu, kar ne omogoča obvladovanja kakovosti.

GZS je v zadnjih letih okrepila svoje aktivnosti pri izboljševanju investicijskega okolja.
Razvili smo Zlato investicijsko pravilo (ZIP), vzpostavili Strateški svet za investicije in gradbeništvo (SSIG) ter ustanovili Akademijo gradbenih investicij (AGI). Z AGI omogočamo slušateljem, da spoznajo celoten investicijski proces, jih usmerimo v nove tehnologije in prihodnje izzive pri investicijah ter jih vzpodbudimo k razmišljanju kako investicije izboljšati. Uravnoteženost pogodb je ena od pomembnejših nalog v izboljšanju investicijskega okolja in to uravnoteženost zagotavljajo pogodbe po FIDIC.

ZSI se je z ostalimi združenji pri GZS, Združenjem za inženiring in Zbornico za Gradbeništvo in industrijo gradbenih materialov odločila, da modul 4 pri AGI: »Javno naročanje, FIDIC in pogodbe pri investicijah« nadgradi s Praktično šolo FIDIC. Šolo, ki je v Slovenji še nismo imeli in ki jo industrija pogreša. Zato smo zbrali 13 izkušenih mednarodnih strokovnjakov, z izkušnjami naročnika, izvajalca in svetovalnega inženiringa, ki bodo celovito predstavili praktično uporabo FIDIC pogodb in njihovih pogojev.
V temeljitih, več mesečnih pripravah na šolo smo se dotaknili tudi aktualne problematike pomanjkanja gradbenih materialov na svetovnem trgu in njihov nesorazmeren dvig cen.
Na šoli bodo predstavljene možne smeri rešitev te in drugih problematik.

Boljše investicijsko okolje bo zagotovljeno z novimi projekti, novim znanjem in trdim delom vseh udeleženih.

»Industrija izobražuje industrijo«, je moto AGI in Praktične šole FIDIC,
zato vabljeni, da se nam pridružite!

mag. Gregor Ficko
Direktor ZGIGM

mag. Slovenko Henigman
Direktor ZSI in predsednik PO AGI

mag. Vekoslav Korošec
Direktor ZING

Zakaj na Praktično šolo FIDIC?

 • Primerjava med slovensko zakonodajo in FIDIC-om
 • Obravnava pomanjkanja in podražitev gradbenih proizvodov
 • Izbira optimalne vrste pogodbenega razmerja med Naročnikom in Izvajalcem
 • Obravnava praktičnih primerov v vseh fazah gradnje in za različne oblike pogodb
 • Obravnava zahtevkov po FIDIC
 • Spoznavanje mednarodne prakse FIDIC

 

Razlogi za uporabo FIDIC pogodb:

 1. Enakopravna obravnava udeležencev naročnika, izvajalca in inženirja v investicijskem procesu
 2. Predvidljivost postopkov
 3. Sorazmerno porazdeljena tveganja glede na vrsto uporabljene pogodbe
 4. Hitro in učinkovito reševanje sporov
 5. Različne vrste pogodb (npr. Srebrna in Rumena knjiga FIDIC) prinašajo tudi višja tveganja, vendar omogočajo večjo inovativnost, pa tudi zaslužke ponudnikov